Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
Komunikaty > K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa" i stanem zagrożenia epidemicznego, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Inspektoratu i naszych pracowników, wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów w tut. Inspektoracie do odwołania.
Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38, a co za tym idzie tut. Inspektorat będzie zamknięty dla klientów.

Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

W związku z powyższym:
1. Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wnioski dot. pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz inne pisma i dokumenty, w tym żądane przez Inspektorat, prosimy składać pocztą.
2. Druki do pobrania dostępne są na stronie www.pinb-dzierzoniow.info w zakładce „Wzory dokumentów".
3. W prowadzonych sprawach prosimy o kontakt za pośrednictwem:
- platformy ePUAP na adres /DzierzoniowPINB/skrytka
- pocztą elektroniczną: pinb-dzierzoniow@o2.pl
- pocztą na adres ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
- telefonicznie, pod nr 74 832 17 80

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.
Ponadto informuję, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wszystkie zaplanowane kontrole oraz dowody z oględzin zostają odwołane. Realizowane będą jedynie te związane z zagrożeniem życia i zdrowia.

                                                                                    Powiatowy Inspektor
                                                                      Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
                                                                                     Krzysztof Umiński

 
Data utworzenia informacji:
2020-03-16
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2020-03-16 14:00:13 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved