Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek i budżet
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
K O M U N I K A T w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodowanych silnymi wiatrami
K O M U N I K A T w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"
KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Wzory dokumentów
UWAGI DOTYCZĄCE WZORÓW DOKUMENTÓW !!!
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
PROBLEMY TECHNICZNE DOT. WZORÓW DRUKÓW
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY w dniu 27 grudnia 2019 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zabezpieczenia dachu i elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie, dawnego hotelu
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - główny księgowy
INFORMACJA o godzinach pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (WIGILIA)
informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor nadzoru budowlanego
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - referent do spraw: organizacyjno - administracyjnych
INFORMACJA O PRACY INSPEKTORATU W DNIACH 24.12.2020 R. (WIGILIA) I 31.12.2020 R. (SYLWESTER)
ochrona danych osobowych
inspektor ochrony danych
Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA
Komunikaty > Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane

W związku z wejściem w życie z dniem 28.06.2015 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 443), informuję, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 44 ustawy Prawo budowlane, inwestor nie ma obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski.

W przypadku takiej zmiany inwestor dołącza do dokumentacji budowy, w skład której wchodzi np. dziennik budowy, oświadczenia ww. osób o przejęciu obowiązków.

 
Data utworzenia informacji:
2015-06-29
Informację wprowadził:
Agnieszka Kałążna  
Informację opracował:
Agnieszka Kałążna  
Data ostatniej aktualizacji:
2015-06-29 11:37:48 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Kałążna 

Pokaż rejestr zmian elementu menu

Rejestr zmian w informacji:
Data
Osoba aktualizująca
Opis zmiany
2015-06-29 11:37:48
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT DOTYCZąCY ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
2015-06-29 11:35:50
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT DOTYCZąCY ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
2015-06-29 11:35:02
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT DOTYCZąCY ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
2015-06-29 11:33:47
Agnieszka Kałążna
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT DOTYCZąCY ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
2015-06-29 11:29:24
Agnieszka Kałążna
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
2015-06-29 11:29:18
Agnieszka Kałążna
Nowy element menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT DOTYCZąCY ZMIAN W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved