Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Akty prawne
ustawa Prawo budowlane
Załatwianie spraw
Komunikaty
komunikat w związku z możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
Wzory dokumentów
UWAGA !!! Wzory dokumentów dotyczących robót budowlanych mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
ogłoszenia
praca w PINB
DYŻUR PINB W DNIU 15 GRUDNIA 2018 R.
Komunikaty > Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane

W związku z wejściem w życie z dniem 28.06.2015 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 443), informuję, że zgodnie z obecnym brzmieniem art. 44 ustawy Prawo budowlane, inwestor nie ma obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski.

W przypadku takiej zmiany inwestor dołącza do dokumentacji budowy, w skład której wchodzi np. dziennik budowy, oświadczenia ww. osób o przejęciu obowiązków.

 
Data utworzenia informacji:
2015-06-29
Informację wprowadził:
Agnieszka Pietrzak  
Informację opracował:
Agnieszka Pietrzak  
Data ostatniej aktualizacji:
2015-06-29 11:37:48 
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Agnieszka Pietrzak 

Pokaż rejestr zmian elementu menu
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved