Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Dzierżoniowie
O Inspektoracie
Misja
Kierownictwo
Akredytacja
O jednostce
Majątek
Status prawny
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
Regulamin porządkowy
kadry
osoby
Kontakt
Dane teleadresowe
Akty prawne
ustawa Prawo budowlane
Załatwianie spraw
Komunikaty
Kampania "NIE - dla czadu"
Komunikat dotyczący zmian w ustawie Prawo budowlane
K O M U N I K A T Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w szczególności obiektów
Wzory dokumentów
UWAGA !!! Wzory dokumentów dotyczących robót budowlanych mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
Rozpoczęcie robót budowlanych
Zakończenie robót budowlanych
ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia dachu i elewacji bud. dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Sienkiewicza
 
1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
121-135 | 136-150 | 151-165 | 166-180 | 181-195 | 196-210 | 211-225 |
226-240 | 241-255 | 256-270 | 271-285 | 286-300 | 301-315 | 316-330 |
331-345 | 346-348
Rejestr zmian w biuletynie:
Nr
Data
Osoba aktualizująca
Opis zmiany
1
2019-04-08 12:22:53
Agnieszka Pietrzak
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: ZAPROSZENIE DO ZłOżENIA OFERTY NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA DACHU I ELEWACJI BUD. DAWNEGO HOTELU „POLONIA” PRZY UL. SIENKIEWICZA
2
2019-04-08 12:13:15
Agnieszka Pietrzak
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
3
2019-04-08 12:13:04
Agnieszka Pietrzak
Nowy element menu 2-go poziomu: ZAPROSZENIE DO ZłOżENIA OFERTY NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA DACHU I ELEWACJI BUD. DAWNEGO HOTELU „POLONIA” PRZY UL. SIENKIEWICZA
4
2019-01-10 12:27:16
Agnieszka Pietrzak
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
5
2019-01-10 12:25:50
Agnieszka Pietrzak
Nowy element menu 2-go poziomu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
6
2019-01-10 12:25:40
Agnieszka Pietrzak
Usunito element menu 2-go poziomu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
7
2019-01-10 12:20:19
Agnieszka Pietrzak
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
8
2019-01-10 12:19:23
Agnieszka Pietrzak
Włączenie publikacji dokumentu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
9
2019-01-10 12:17:57
Agnieszka Pietrzak
Nowy dokument: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
10
2019-01-10 12:10:50
Agnieszka Pietrzak
Aktualizacja elementu menu 2-go poziomu.
11
2019-01-10 12:10:42
Agnieszka Pietrzak
Nowy element menu 2-go poziomu: K O M U N I K A T POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W DZIERżONIOWIE DO WłAśCICIELI I ZARZąDCóW OBIEKTóW BUDOWLANYCH, W SZCZEGóLNOśCI OBIEKTóW
12
2019-01-10 12:08:36
Agnieszka Pietrzak
Usunito element menu 2-go poziomu: KOMUNIKAT W ZWIąZKU Z MOżLIWOśCIą WYSTąPIENIA OBFITYCH OPADóW śNIEGU I SILNYCH WIATRóW
13
2019-01-10 12:07:55
Agnieszka Pietrzak
Usunito element menu 2-go poziomu: PRACA W PINB
14
2019-01-10 12:07:08
Agnieszka Pietrzak
Usunito element menu 2-go poziomu: DYŻUR PINB W DNIU 15 GRUDNIA 2018 R.
15
2018-12-10 09:46:02
Agnieszka Pietrzak
Zmiana treści elementu menu 2-go poziomu: DYŻUR PINB W DNIU 15 GRUDNIA 2018 R.
copyright © 2009 | itq sp. z o.o. | all rights reserved